magnes

Pokazuje: 1 - 1 of 1 WYNIKÓW

Magnesy neodymowe

Magnesy neodymowe

Magnesy neodymowe są używane w różnorodnych urządzeniach służących do poszukiwania przeróżnych metali, minerałów lub kolejnych obiektów. Niejednokrotnie wykorzystuje się je w magnetometrach, które służą do pomiaru sił i kierunków pola magnetycznego.

W poszukiwaniach geologicznych albo górniczych, magnesy neodymowe są stosowane do odkrywania minerałów zawierających metale, takowe jak np. złoto, srebro, miedź lub wiele innych. W niniejszym przypadku, magnesy neodymowe są wykorzystywane w różnych typach sond magnetycznych, które pozwolą na precyzyjne wykrywanie lub zlokalizowanie źródeł magnetycznych.

Innym przykładem zastosowania magnesów neodymowych w poszukiwaniach jest ich wykorzystanie w magnetycznych separacyjnych procesach, takich jak separacja metali ze złomu lub usuwanie zanieczyszczeń z ziarna. W niniejszym przypadku magnesy neodymowe służą do wyłapywania lub oddzielania metalowych elementów od kolejnych materiałów.

W poszukiwaniach skarbów magnesy neodymowe mogą jeszcze pomóc w wyszukiwaniu przedmiotów wykonanych z metalu, takich jak monety lub broń. Jednakże, w takowym przypadku należy pamiętać o bezpieczeństwie, bo magnesy neodymowe są niezwykle mocne i mogą przyciągnąć do siebie nie tylko metale, ale także inne przedmioty czy choćby ciało ludzkie.